Kompendium wiedzy o wskaźnikach
i zasadach zakupu kampanii mediowych

Telewizja

Wskaźniki dotyczące programów, reklam pochodzą z badania telemetrycznego prowadzonego przez Nielsen Audience Measurement (NAM). Badania te polegają na monitoringu prawie 200 stacji telewizyjnych, w tym programów telewizyjnych oraz bloków reklamowych ze 120 stacji. Badania prowadzone są na losowo dobranej próbie respondentów, która odpowiada strukturze demograficznej polskiego społeczeństwa. Respondenci mają zainstalowany w swoich telewizorach specjalne urządzenie moderujące, co w danej chwili oglądają. Dodatkowo zmiany kanałów respondenci dokonują za pomocą specjalnego pilota, który pozwala rozróżnić, kto z członków gospodarstwa domowego ogląda w danym czasie TV. W ten sposób dane o oglądalności „spływają” codziennie do serwera NAM i już następnego dnia znamy wyniki oglądalności programów oraz reklam.

Wskaźniki kampanii

GRP (Gross Rating Point)
Zasięg
Zasięg efektywny
Udział pozycji premium
Udział PT (Prime Time)
CPP (Cost Per Point)

Przykład:

W kampanii A wyemitowano 100 spotów. Kampania A wygenerowała zasięg 1% i 5 GRP.
Spoty były emitowane w stacjach niszowych rano i w nocy i osiągały bardzo niskie wartości GRP.


W kampanii B wyemitowano 3 spoty. Kampania B wygenerowała zasięg 20% i 50 GRP.

Spoty były emitowane w głównych stacjach w Prime Time i osiągały wysokie wartości GRP.

Liczba spotów nie jest wskaźnikiem mediowym ani miarą kampanii

Wskaźniki oglądalności stacji/programów

Modele zakupu kampanii telewizyjnej

Zakup cennikowy
Zakup pakietów GRP
Zakup liczby spotów
Zakup mieszany / hybrydowy

Należy pamiętać, że wszystkie wskaźniki dotyczą danej grupy docelowej definiowalnej w badaniach telemetrycznych. Np. liczba GRP w grupie docelowej Kobiety w wieku 50+ będzie zupełnie inna niż w grupie Mężczyźni w wieku 15-18 lat z miast 100 000+.

Poznaj zasady planowania i zakupu kampanii TV

Radio

Wskaźniki kampanii

Wskaźniki słuchalności stacji/audycji

Modele zakupu kampanii radiowej

GRP
Liczba spotów

Uwaga 1: planując kampanię należy uwzględnić optymalny podział GRP per stacje / pakiety stacji na podstawie badań radiowych (radio track), aby uzyskać najwyższy zasięg przy najniższych kosztach.

Uwaga 2: Liczba spotów w kampanii nie jest wskaźnikiem kampanii i nie mówi nam wiele o sile i natężeniu kampanii.

Prasa

Wskaźniki kampanii

Wskaźniki czytelnictwa

CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)
SCPW (Statystyczne Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)
Sprawdź pozostałe wskaźniki czytelnictwa

Miary czytelnictwa pochodzące z badania PBC (Polskie Badania Czytelnictwa), mogą być liczone na różne grupy docelowe
i są danymi deklaratywnymi. Wyróżniamy 2 podstawowe mierniki:

Wskaźniki te, zarówno CPW jak i SCPW, w uproszczeniu oznaczają procent grupy celowej, który czytał dany tytuł prasowy, różnią się tylko metodologią liczenia. Zazwyczaj wykorzystywany jest wskaźnik SCPW.

Wskaźniki nakładów i sprzedaży

Nakład
Sprzedaż

Miary dotyczące nakładów i sprzedaży pochodzące z ZKDP (Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy) liczone są wyłącznie
dla całej populacji.

Modele zakupu kampanii prasowej

Zakup konkretnej reklamy u wydawcy. Płacimy za powierzchnię reklamową.

Uwaga 1: mediaplan prasowy, który powstaje przed kampanią (z wykorzystaniem badania PBC) określa liczbę GRP, zasięg i zasięg efektywny. Pozwala na wybór tytułów
o najlepszym dopasowaniu, efektywną budowę zasięgu. Brak narzędzi PBC uniemożliwia efektywne zaplanowanie kampanii i określenie jej zasięgu, siły.

Uwaga 2: liczba emisji nie jest wskaźnikiem mediowym.

Internet

Wskaźniki kampanii

Wskaźniki zasięgu stron / portali

RU (Realny Uzytkownik)
UU (Unikalny Użytkownik)
Affinity Index
Liczba RU (Realnych Użytkowników)
Liczba Odsłon

Uwaga: dane dotyczące ww. wskaźników pochodzą z badania PBI i mogą być liczone
na różne grupy docelowe dostępne w niniejszym badaniu.

Modele zakupu

Kino

Wskaźniki siły kampanii

Liczba widzów określa, ile osób widziało dany spot / kampanię. De facto jest to liczba osób, które kupiły bilet
na seanse, przy których wyświetlane są spoty z danej kampanii. Wliczane są tu również osoby, które przychodzą w trakcie lub po bloku reklamowym

Liczba widzów

Wskaźniki widowni kinowej

Dane pochodzące z badania TGI (Target Group Index) określają tylko, jaki procent/jaka liczba osób z danej grupy docelowej chodzi do kina i jak często. Dane deklaratywne.

Zasięg / liczba osób chodzących do kina

Modele zakupu

Zakup konkretnej widowni (liczby osób, które kupiły bilet na seanse, przy których wyświetlane są spoty z danej kampanii). Dane dotyczące potencjalnej widowni estymowane są systematycznie przez sieci kinowe.

Uwaga 1: nie ma możliwości zakupu „liczby spotów” - taki wskaźnik byłby niemiarodajny. Np. w kinie w Grodzisku Mazowieckim o w godzinach 8:00 -12:00 wyemitowano na wszystkich ekranach 10 spotów, łączna widownia w tym czasie to 25 osób. W kinie w Warszawie o godzinie 19:30 na 1 ekranie wyemitowano 1 spot, łączna widownia to 300 osób.

Uwaga 2: nie ma badań kina pozwalających na zakup kampanii kinowej na określoną grupę docelową. Możliwe jest jedynie „targetowanie kontekstowe” (komedię romantyczną częściej oglądają kobiety, filmy sensacyjne mężczyźni). Ten rodzaj „targetowania” nie daje żadnej gwarancji, że kampania została obejrzana w większości przez grupę docelową, dane w żaden sposób nie mogą być przedstawiane jako mierzalne i wiarygodne.

Liczba widzów

OOH

Wskaźniki kampanii i zasięgu
na podstawie Outdoor Track

Modele zakupu

Wypełnij formularz!

Aleje Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

XIII piętro, budynek Equator


NIP: 7010406776

KRS: 0000490244

Mastermind Media Sp. z o.o.

+48 513 047 474